WorkCloud

Uppgiftshantering

Sortera och strukturera dina uppgifter, skapa anpassade to-do-listor och få en tydlig överblick över kommande deadlines. Kan användas både fristående och kopplat till andra moduler.

tydlig överblick

Sortera, filtrera och prioritera

WorkCloud

Exempel på funktioner i modulen

Klicka på knapparna för att se mer
pil-turkos

Psst, du kan klicka på + för att läsa mer

to do lista

Koppling till andra moduler

Uppgiftshantering kan användas som en helt fristående modul eller i kombination med andra moduler för att exempelvis lägga en uppgift i projektverktyget, en affärsmöjlighet eller ärendehantering. Skapa att-göra-listor och strukturera dina uppgifter precis som du vill!

to do lista

Koppling till andra moduler

förenklad administration

Uppgiftsmallar

förenklad administration

Uppgiftsmallar

Förenkla företagets administrativa processer genom att skapa egna uppgiftsmallar för saker som är återkommande. Du anpassar enkelt önskade mallar som kan användas i olika moduler som till exempel Affärsmöjlighet, Dokumenthantering, Order. Du kan också fördefiniera vissa parametrar så som start- och slutdatum, typ eller ansvarig mm.

skapa intervaller

Återkommande uppgifter

skapa intervaller

Återkommande uppgifter

Välj om en uppgift ska vara återkommande eller inte. Förenkla din administration genom att lägga dina återkommande uppgifter med önskat intervall som till exempel varje fredag, varje kvartal eller en den sista i varje månad och skapa påminnelser vid varje intervall.

olika status & prio

Filtrera dina uppgifter

olika status & prio

Filtrera dina uppgifter

Få en tydlig struktur på alla uppgifter genom att markera dem med olika status somt ex pågående, avslutade, hög prioritet eller kommande. Ett smart verktyg för att smidigt filtrera och snabbt få en samlad bild av prioritet och deadlines med möjlighet att också markera uppgifter som privata. Du flyttar enkelt dina uppgifter med drag-and-drop mellan olika status och i Lobby-vyn får du en helhetsbild av allt som är pågående.

dokumentation

Deluppgifter & anteckningar

dokumentation

Deluppgifter & anteckningar

Varje skapad uppgift kan bestå av deluppgifter och av dokumentation i form av anteckningar och filer. Med deluppgifter kan du ytterligare bryta ner en uppgift och på ett tydligt sätt få presenterat vad som är klart och vad som är kvar att göra. Förenkla uppgiftshanteringen genom att ladda upp filer direkt i uppgiften. Filer som exempelvis behövs för att utföra uppgiften.

teamwork

Tilldela uppgift till en kollega

teamwork

Tilldela uppgift till en kollega

Du kan antingen skapa uppgift på dig själv eller så kan du lägga en uppgift på någon av dina kollegor om du kanske behöver hjälp av i en del av projektet, affärsmöjligheten eller offertförfarandet. Kryssa i ”Meddela via E-post”, så att personen i fråga inte missar att denne tilldelats en uppgift.

Workcloud-CRM-App

android & apple

WorkCloud app

Det har aldrig varit enklare att ge en nulägesbild till dina kollegor, var ni än befinner er. Med WorkCloud app så interagerar och administrerar ni företaget i realtid! Du har ständig tillgång till alla kontakter, offerter, projektets faser och deadlines. Var du än är kan du smidigt rapportera tid, hantera utlägg, lägga order eller föra in uppgifter som annars riskerar att glömmas bort. Och oavsett vilken tid på dygnet du föredrar att arbeta så kan du enkelt hantera dina arbetsorder och ärenden i appen. Precis var och när du vill!

Drag and drop
Återkommande uppgifter
Uppgifter och deluppgifter
Egna eller gemensamma to-do-listor
Tilldela uppgifter till flera personer
Filtrering & egen sortering
Filuppladdning och anteckningar
Tydlig överblicksvy

skapa mallar & anpassa

Allmänna inställningar

Du kan anpassa uppgiftsmodulen efter just din verksamhet och ert sätt att hantera uppgifter. I Inställningar kan du skapa olika uppgiftstyper, ange hur uppgifterna ska synkas med kalender och skapa uppgiftsmallar med flera uppgifter – exempelvis vanliga förekommande – som läsas in när du väljer en mall och som kan kopplas till projektmallar.

Kommunicera via systemet

Kundkonversation

Kommunicera med kund direkt via systemet! Genom att kommunicera via exempelvis ett ärende, order eller arbetsorder så sparas konversationen och alla i ditt team kan se vad som sagts eller vad du och kunden har kommit överens om. Kunden får ett krypterat e-mail eller loggar in i kundportalen för att läsa meddelanden och kan såklart även själv svara på dessa. Att ha allt samlat på ett och samma ställe förenklar support, förkortar svarstider och ger en högre upplevd kundnöjdhet.

skapa egna påminnelser

Automationsregler

Skapa egna automatiserade regler för vad som ska hända vid specifika aktiviteter och vilka notifieringar som ska triggas när. Du kan t ex se till att du alltid får en påminnelse två dagar innan en deadline eller att det skapas en notis till ansvarig kollega vid vald händelse.

WorkCloud

Generella funktioner

Scrolla ner för att läsa mer om varje funktion

workcloud-handelselogg-kommentarer

generella funktioner

Händelser & interna kommentarer

I händelseloggen kan du följa olika aktiviteter och faser samtliga moduler – vad som har genomförts och när det skett. Du får en effektiv överblick av alla händelser och om du letar efter något eller vill göra en kollega uppmärksam på en del i processen så kan du skriva en kommentar och tagga personen som då får en notis om detta. 

välj vilka notifikationer du vill ha

Automationsregler

Skapa egna regler för de olika moduler som triggar igång notifieringar i notiscenter. Exempel på triggers: status, datum, faser, specifika åtgärder m.m.

Affärsmöjligheter

Skapad av: Demo WorkCloud

Fas: Offert besvarad

Typ av automation: Notismeddelande

Meddelande: Offert besvarades, påbörja projektering.

Regeln gäller: Alla

Skickas till: Projektgruppen

Ärendehantering

Skapad av: Demo WorkCloud

Status: Brådskande

Typ av automation: Notismeddelande

Meddelande: En brådskande service har kommit.

Regeln gäller: Alla

Skickas till: Service & Support

Arbetsorder

Skapad av: Demo WorkCloud

Från status: Väntar på kund Till status: Klar för leverans

Typ av automation: Notismeddelande

Meddelande: Skicka order.

Regeln gäller: Alla

Skickas till: Orderavdelningen

Kontakta oss

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.