Anpassa systemet efter din organisation

GDPR-funktioner

Du anpassar enkelt WorkCloud så att det automatiskt hanterar GDPR efter din organisations behov och krav. Du får också en sökbar överblick över var alla personuppgifter finns i hela systemet.

Säkerhet

Tvåfaktorsautentisering

Genom att aktivera tvåfaktorsautentisering i affärssystemet skyddar du dina användares konton mot obehörigt intrång. Vid inloggning på ny enhet skickar systemet ut ett SMS med en engångskod till användarens registrerade mobiltelefonnummer som en extra säkerhetsverifikation.

Transparens

Sökning av uppgifter

För att möta GDPRs krav på transparens finns det en sökfunktion för personuppgifter i systemet. Genom denna kan du söka på olika personuppgifter för att få fram i vilka moduler och fält dessa finns lagrade. Sökfunktionen kan även användas som en kontrollfunktion för att säkerställa att organisationen inte lagrar personuppgifter på fler ställen än nödvändigt.

Privacy by design

Låt systemet styra användaren rätt

Dataskydd

Säkra uppgifter

I modulen Säkra uppgifter kan du skriva in uppgifter som behöver begränsad åtkomst, såsom inloggningsuppgifter, portkoder, licenser m.m. Välj om uppgifterna ska skyddas av en kryptering och vilka användare som ska ha åtkomst till uppgifterna. Det går även att ställa in att uppgifterna ska raderas efter valfritt antal dagar om man så önskar.

Gallring

Anonymisering

Anonymiseringsfunktionen i WorkCloud fungerar som en automatisk gallringsrutin. Efter valfritt antal dagar anonymiseras avslutade/raderade kunder, tidrapporter, offerter, projekt osv. Gör inställningarna för respektive modul utifrån hur er hantering av personuppgifter ser ut. 

Kontakta oss

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.

bli-uppringd-popup-iphone

Bli uppringd