WorkCloud

Kundregister

Här får du en total överblick över företagets kunder, i en vy anpassad efter ert företag. I realtid ser du leads, pågående affärer, ärenden samt info från samtliga moduler samlat på ett och samma ställe.

En samlad kundbild

Synkroniserade system

WorkCloud

Exempel på funktioner i modulen

Klicka på knapparna för att se mer
pil-turkos

Psst, du kan klicka på + för att läsa mer

senaste interaktioner

Samlad kundbild

Väl inne i respektive kundkort kan du se de senaste interaktioner som ni har haft med kunden oavsett om det är kundkontakt, ärende, offert, projekt eller annat. Du får en samlad bild över samtliga moduler som är kopplade till kunden och kan enkelt navigera dig till respektive modul.

senaste interaktioner

Samlad kundbild

håll koll på dina kontakter

Kontaktpersoner & kundansvarig

håll koll på dina kontakter

Kontaktpersoner & kundansvarig

Samla kundens alla kontaktpersoner oavsett avdelning med fullständiga uppgifter på ett och samma ställe. Du bestämmer själv vilka fält du vill aktivera och vilka tiltar du vill skapa för respektive kontaktperson. Självklart kan du skapa en CSV-export med fullständig information för användning vid exempelvis utskick av e-post och marknadsmaterial. Du kan också tilldela användare i systemet som kundansvariga med olika typer av etiketter som du själv kan skapa med hjälp av inställningar. Exempel "Säljare, säljchef, tekniker" m.m.

Potentiella kunder

Kunder & prospekt

Potentiella kunder

Kunder & prospekt

I WorkCloud hittar du 3 olika typer av kunder som du kan välja att aktivera i de olika moduler. "kunder", "temporära kunder", "prospekt". Du kan exempelvis aktivera kundtypen "prospekt" för alla nya potentiella kunder. Informationen sparas i ett separat register utan att synkroniseras över till ditt bokföring- och faktureringsprogram och kräver inte heller lika mycket information vid registrering . När Kunden sedan accepterar en offert och det leder till en affär så konverteras kunden enkelt till en "riktig kund" och synkroniseras även med exempelvis Fortnox.

Anpassa

Filtrering & kategorisering

Anpassa

Filtrering & kategorisering

Du kan skapa egna kundtaggar, kundnivåer, distrikt, brancher, typer av företag och på så sätt skapa olika segment och kategorisera dina kunder. Självklart kan du söka och filtrera på samtliga parametrar. Exempel en kund som är taggad som "guldkund" tillhör distrikt "Öst" tillhör branschen "fastighetsbolag". Du har också möjlighet att skapa egna kundflikar där du får en texteditor med versionshantering som du kan använda för att ange ytterliga information om varje kund.

Samarbeta

ÅF & Samarbetspartner

Samarbeta

ÅF & Samarbetspartner

Du kan göra en kund till "Återförsäljare" eller "samarbetspartner". På så sätt kan du ge involvera kunden i ditt system. Exempel: bjud in en samarbetspartner till ett projekt för att samarbeta eller ge din återförsäljare tillgång till e-handelsmodulen för att de ska kunna beställa produkter och tjänster. Självklart kan du med hjälp av behörigheter skapa begränsningar.

Import

Importfunktion via Excel

Import

Importfunktion via Excel

Tack vare den inbyggda importfunktionen kan du via Excel välja att importera in både privat- och företagskunder. I steg 2 av importen kan du också välja om du vill att systemet automatgenererar nya affärsmöjligheter/leads för varje importerad kund. Passar utmärkt i de fall du har en lista med potentiella kunder som behöver bearbetas.

Workcloud-CRM-App

android & apple

WorkCloud app

Det har aldrig varit enklare att ge en nulägesbild till dina kollegor, var ni än befinner er. Med WorkCloud app så interagerar och administrerar ni företaget i realtid! Du har ständig tillgång till alla kontakter, offerter, projektets faser och deadlines. Var du än är kan du smidigt rapportera tid, hantera utlägg, lägga order eller föra in uppgifter som annars riskerar att glömmas bort. Och oavsett vilken tid på dygnet du föredrar att arbeta så kan du enkelt hantera dina arbetsorder och ärenden i appen. Precis var och när du vill!

Överblick över alla kunder & kontaktpersoner
Skapa egna kundtaggningar & kundnivåer
Importfunktion av kunder via Excel
Synkroniserad mot Fortnox
Dynamisk kundtabell
Hantering av avdelningar i samband med fakturering
Info från alla moduler samlad i kundkortet
Skillnad på kunder och potentiella kunder

INSTÄLLNINGAR

Allmänna inställningar

Du kan välja att se hela företagets kunder eller dina egna kunder. Du kan också filtrera registret på inaktiverade eller aktiva kunder, eller på prospekts och på temporära kunder.

Genom att anpassa kundkorten – med exempelvis kundtaggar för att lättare hitta olika typer av kunder – så skapar du på ett smidigt sätt ett effektivt kundregister för just er verksamhet. 

KOMMUNICERA VIA SYSTEMET

Kundkonversation

Kommunicera med kund direkt via systemet! Genom att kommunicera via exempelvis ett ärende, order eller arbetsorder så sparas konversationen och alla i ditt team kan se vad som sagts eller vad du och kunden har kommit överens om. Kunden får ett krypterat e-mail eller loggar in i kundportalen för att läsa meddelanden och kan såklart även själv svara på dessa. Att ha allt samlat på ett och samma ställe förenklar support, förkortar svarstider och ger en högre upplevd kundnöjdhet.

INSTÄLLNINGAR

Automationsregler

Skapa egna automatiserade regler för vad som ska hända vid specifika aktiviteter och vilka notifieringar som ska triggas när. Du kan t ex se till att du alltid får en påminnelse två dagar innan en deadline i ett delprojekt eller att det skapas en notis till ansvarig kollega vid vald händelse.

kundregister

Synkronisera via API

Självklart kan du synkronisera ditt kundregister i realtid mot andra system och verktyg så som exempelvis Fortnox.Tack vare den inbyggda API:n i WorkCloud kan du också bygga API från andra system direkt in till ditt kundregister.

WorkCloud

Generella funktioner

Scrolla ner för att läsa mer om varje funktion

workcloud-handelselogg-kommentarer

generella funktioner

Händelser & interna kommentarer

I händelseloggen kan du följa olika aktiviteter och faser samtliga moduler – vad som har genomförts och när det skett. Du får en effektiv överblick av alla händelser och om du letar efter något eller vill göra en kollega uppmärksam på en del i processen så kan du skriva en kommentar och tagga personen som då får en notis om detta. 

välj vilka notifikationer du vill ha

Automationsregler

Skapa egna regler för de olika moduler som triggar igång notifieringar i notiscenter. Exempel på triggers: status, datum, faser, specifika åtgärder m.m.

Affärsmöjligheter

Skapad av: Demo WorkCloud

Fas: Offert besvarad

Typ av automation: Notismeddelande

Meddelande: Offert besvarades, påbörja projektering.

Regeln gäller: Alla

Skickas till: Projektgruppen

Ärendehantering

Skapad av: Demo WorkCloud

Status: Brådskande

Typ av automation: Notismeddelande

Meddelande: En brådskande service har kommit.

Regeln gäller: Alla

Skickas till: Service & Support

Arbetsorder

Skapad av: Demo WorkCloud

Från status: Väntar på kund Till status: Klar för leverans

Typ av automation: Notismeddelande

Meddelande: Skicka order.

Regeln gäller: Alla

Skickas till: Orderavdelningen

Kontakta oss

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.