WorkCloud

Avtalshantering

Samla företagets avtal på ett och samma ställe. Förenkla avtalsfaktureringen, lägg till egna avtalstyper och fält. Få information och uppgifter när det är dags för avtalsförnyelse, m.m.

säker & enkel administration

Samla alla avtal

WorkCloud

Exempel på funktioner i modulen

Klicka på knapparna för att se mer
pil-turkos

Psst, du kan klicka på + för att läsa mer

automatisera

Förenkla avtalsfaktureringen

Låt systemet ta hand om avtalsfaktureringen. När du väljer att ta med ett avtal för fakturering och anger avtalsperiod så håller systemet koll på när den senast fakturerades och tar även med avtalet när det är dags för fakturering. Det finns även en inbyggd kontrollfunktion som går igenom samtliga avtal och simulerar en avtalsfakturering för att få en extra koll.

automatisera

Förenkla avtalsfaktureringen

skräddarsy

Annan fakturamottagare

skräddarsy

Annan fakturamottagare

Det är inte alltid avtalsparten som ska faktureras, därför finns möjligheten att direkt i avtalet välja en annan fakturamottagare. På så sätt skickas samtliga avtalsfakturor direkt till rätt betalningsmottagare. Du kan också om du vill samfakturera samtliga avtal och på så sätt skapa en samlingsfaktura eller om du hellre vill fakturera varje avtal i en separat faktura.

Anpassa avtalen

Dynamiska fält

Anpassa avtalen

Dynamiska fält

Med dynamiska fält kan du anpassa avtalen efter din verksamhet. I inställningarna för Avtal kan du bland annat lägga till egna avtalstyper, avtalsfält och avtalsmallar. För Avtalsfält kan du dessutom välja om dessa ska vara textfält, dropdown eller sifferfält.

widgets

Avtalsförnyelser

widgets

Avtalsförnyelser

I Lobby-vyn kan du välja att lägga till widgets för att inte missa avtalsförnyelser och/eller avtalsuppgifter som du måste pricka av.

widgets

Avtalsuppgifter

widgets

Avtalsuppgifter

Lägg upp Avtalsuppgifter för struktur och ordning i avtalsprocessen/-förhållandet. Se separat flik för samtliga uppgifter från alla avtal. Markera en uppgift som återkommande om det är något i avtalsförhållandet som ska göras exempelvis varje månad i ett års tid. I detta fall anger du ett intervall på 30 dagar och hur många gånger det ska upprepas, dvs. 12 gånger för ett år. Du kan även välja startdatum för de återkommande uppgifterna.

sammanställning

Ekonomisk översikt

sammanställning

Ekonomisk översikt

Få en ekonomisk översikt över företagets samtliga avtal med en knapptryckning. Se antal avtal, intäkter, kostnader, antal avtal med/utanför faktureringen, antal pausade avtal och en beräknad vinst per år. Självklart kan du bryta ner ovanstående data per avtalstyp och kund för att få en bättre koll.

Workcloud-CRM-App

android & apple

WorkCloud app

Det har aldrig varit enklare att ge en nulägesbild till dina kollegor, var ni än befinner er. Med WorkCloud app så interagerar och administrerar ni företaget i realtid! Du har ständig tillgång till alla kontakter, offerter, projektets faser och deadlines. Var du än är kan du smidigt rapportera tid, hantera utlägg, lägga order eller föra in uppgifter som annars riskerar att glömmas bort. Och oavsett vilken tid på dygnet du föredrar att arbeta så kan du enkelt hantera dina arbetsorder och ärenden i appen. Precis var och när du vill!

Överblick över alla avtal
Automatiserad avtalsfakturering
Avtalspåminnelser & uppgifter
Stöd för samfakturering
Stöd för annan fakturamottagare
Stöd för avtal i andra valutor
Avtalsmallar

skräddarsaytt

Allmänna inställningar

Du kan anpassa modulen helt efter just din verksamhet och ert sätt att hantera avtal. Skapa anpassningar och inställningar relevanta för administrationen i ditt företag. Det ger dig en bättre översikt och sortering av avtalshanteringen.

Kommunicera via systemet

Kundkonversation

Kommunicera med kund direkt via systemet! Genom att kommunicera via exempelvis ett ärende, order eller arbetsorder så sparas konversationen och alla i ditt team kan se vad som sagts eller vad du och kunden har kommit överens om. Kunden får ett krypterat e-mail eller loggar in i kundportalen för att läsa meddelanden och kan såklart även själv svara på dessa. Att ha allt samlat på ett och samma ställe förenklar support, förkortar svarstider och ger en högre upplevd kundnöjdhet.

allmänna inställningar

Automationsregler

Skapa egna automatiserade regler för vad som ska hända vid specifika aktiviteter och vilka notifieringar som ska triggas när. Du kan t ex se till att du alltid får en påminnelse två dagar innan en deadline eller att det skapas en notis till ansvarig kollega vid vald händelse.

WorkCloud

Generella funktioner

Scrolla ner för att läsa mer om varje funktion

workcloud-handelselogg-kommentarer

generella funktioner

Händelser & interna kommentarer

I händelseloggen kan du följa olika aktiviteter och faser samtliga moduler – vad som har genomförts och när det skett. Du får en effektiv överblick av alla händelser och om du letar efter något eller vill göra en kollega uppmärksam på en del i processen så kan du skriva en kommentar och tagga personen som då får en notis om detta. 

välj vilka notifikationer du vill ha

Automationsregler

Skapa egna regler för de olika moduler som triggar igång notifieringar i notiscenter. Exempel på triggers: status, datum, faser, specifika åtgärder m.m.

Affärsmöjligheter

Skapad av: Demo WorkCloud

Fas: Offert besvarad

Typ av automation: Notismeddelande

Meddelande: Offert besvarades, påbörja projektering.

Regeln gäller: Alla

Skickas till: Projektgruppen

Ärendehantering

Skapad av: Demo WorkCloud

Status: Brådskande

Typ av automation: Notismeddelande

Meddelande: En brådskande service har kommit.

Regeln gäller: Alla

Skickas till: Service & Support

Arbetsorder

Skapad av: Demo WorkCloud

Från status: Väntar på kund Till status: Klar för leverans

Typ av automation: Notismeddelande

Meddelande: Skicka order.

Regeln gäller: Alla

Skickas till: Orderavdelningen

Kontakta oss

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.