WorkCloud

WorkCloud 4.1

Nyheter i appen:

Implementering av traktamente samt möjlighet att redigera utlägg

Möjlighet att skriva flera anteckningar samt rita fler bilder för varje anteckning​

Layoutändring vid presentation av tidrapporter samt i samband med godkännande av löneunderlag

Från och med denna version lanseras språkstöd för WorkCloud. Systemet levereras som standard på Svenska & Engelska.

För de kunder som önskar ha WorkCloud på annat språk finns det nu möjlighet att få filer som lämnas över till en översättningsbyrå.

Som användare/kund kan du redan vid inloggning bestämma vilket språk du vill ha. Du kan också väl inne i systemet klicka på ”Flagg-ikonen” uppe till höger för att ändra språket.

Du kan per kontaktperson bestämma vilket språk som som ska gälla som standard. Denna inställning används sedan vid exempelvis utskick av offerter där systemet väljer kontaktpersonens förvalda språk.

Kundregister   >   Fliken kontaktperson   >   redigera   >    Kontaktperson

Utökning av nya orderrapporter för att följa upp försäljning per anställd samt hela företaget baserad på utvalda artiklar och kategorier

Möjlighet att ta fram statistik för senast lagd order per kund och följande urval:

> Alla kunder som har lagt order

> Alla kunder som har lagt order under specifik period

> All kunder som inte har lagt order

> Alla kunder som inte har lagt order under specifik period

Låt systemet läsa in “Projektmallar”, “Projektfas” och “Formulär” per automatik baserad på den typ av projekt du väljer för att spara extra klick.

Inställningar   >   Projekttyper   >   redigera   >    Koppla till typ

Bestäm vilken fas som ska väljas när ett delprojekt av en specifik typ färdigmarkeras

Inställningar   >   Projekttyper   >   redigera   >   Fas när delprojektstyp färdigmarkeras

Nu kan du bestämma vilka fält som ska vara aktiva när en extra kostnad skapas. Du kan också bestämma om de artikelrader som läggs till i extra kostnader ska vara synliga för mottagaren/kunder eller om det endast ska presenteras en totalsumma.

Inställningar  >   Extrakostnad   >   Steg 3

Nu finns det möjlighet att fördefiniera “Delprojektansvariga” och “Delprojektsdeltagare” samt notfiera dessa användare direkt vid skapande av projektet. Passar utmärkt till projekttyper där de ansvariga/deltagare är återkommande för dessa projekt.

Väl inne i en projektmall presenteras nu utökad information direkt i översikten för att slippa klicka in på respektive delprojekt. Följande information presenteras direkt i översikten: Typ av delprojekt, antal dagar efter projektets slutdatum, längd på delprojektet, deadline, vilken uppgiftsmall som är kopplad till delprojektet.

Nu kan du välja om du vill se “Kunder” eller “Objekt” som standard i samband med att du ska skapa projekt. Passar kunder där projekten oftast utgår från ett objekt.

Nu har du möjligheten att aktivera/avaktivera samt bestämma ordningen för de widgets som presenteras i kundlobbyn. Vissa widgets innehåller ytterligare inställningar som du kommer åt genom att klicka på redigeringspennan som finns i anslutning till respektive widget.

Generella systeminställningar   >   Widgets   >   Fliken kundportal

Möjlighet att koppla orderrader till ärenden. Per ärendetyp finns det inställning för att dels aktivera funktionaliteten och dels ställa in egna villkor.

Passar utmärkt för att exempelvis låta era kunder att skapa felanmälningar, reklamationer och returer direkt i kundportalen via ordermodulen.
Denna funktionalitet går även att använda som användare i systemet. I samma flöde för ärendeskapandet finns det en ny dropdown som heter “Koppla orderrader till ärende”

Exempel på villkor att aktivera:
Minsta ordervärde för att få skapa ett ärende
Exkludera artiklar som är markera som utgående i artikelkortet
Exkludera artiklar som är inaktiva i artikelregistret
Exkludera artiklar som inte är markerade om webbvara i artikelkortet
Exkludera artiklar där det har gått mer än X antal dagar från orderns leveransdatum

Exempel från kundportalen:

Möjlighet att lägga till flera parter för signering samt lägga till bilagor kopplade till olika avtal som vara tvingade att öppna innan signering möjliggörs.

Nu kan du aktivera flera fält i Avvikelser för användarna att fylla i, såsom ”Orsak”, ”Åtgärd”, ”Uppföljning”, ”Anmält till AMV” (Arbetsmiljöverket), ”Anmält till FK” (Försäkringskassan).

Dessutom kan du nu välja vem som rapporterat avvikelsen och få en lista på alla anställda i systemet samt välja vilket datum som avvikelsen rapporterades. Du kan även se till att det går ut ett mail till den som väljs som ansvarig för avvikelsen.

I rapport-modulen (statistiken) har vi utökat med en sammanställning av rapporterade avvikelser beroende på den filtrering man gjort.

”i”-ikon i högra hörnet på respektive box i avvikelserapport som öppnar en tabellöversikt på registrerade avvikelser som även går att klicka på för att få upp avvikelsens modal.

Nu finns det möjlighet att direkt från en affärsmöjlighet markera det som vunnen och skapa ett projekt. Passar företag som inte jobbar med utskick av offerter och som arbetar med betalplaner i projekt för att skapa ordrar. På så sätt hoppar man över offert och order statidiet och går direkt från affärsmöjligheten till projekt.

Ny inställning för att färdigmarkera affärsmöjligheten när offert leder till projekt. Passar företag som vill att affärsmöjligheten ska leva vidare även när offerten blivit godkänt av kunden/användaren och avsluta det när det väl har lett till projekt.

Affärsmöjligheter   >   Inställningar   >   Allmänna inställningar

Nu finns det möjlighet att aktivera automatisk påminnelse till kunder som ännu inte öppna utskickade offerter. Detta kan göras både via SMS & e-post.

Välj när och vad som ska skickas ut under inställningar.

Offerthantering   >   Inställningar   >   Påminnelser

Nu finns det möjlighet att skapa offertrader med hjälp av Excel import. Väl inne i offertdetaljer hittar du knappen ”Importera via Excel” och instruktioner för importen.

Nu kan u bocka i en eller flera offerter direkt via översiktsvyn och välja ”Neka, makulera eller radera” offertunderlag.

Tidigare har det endast varit möjligt att skicka ut enkäter kopplad till en modul, exempelvis för att följa upp ett projekt, ärende, arbetsorder osv.

Nu har du möjlighet att skapa helt fristående formulär och samla in data. Du kan skicka enkäter till dina kunder, samarbetspartners och medarbetare.

Skicka ut enkäter och markera de som ”Anonym enkät” för att samla in svaren anonymt från mottagarna.

Bra för t.ex. medarbetarundersökningar. Svaren samlas i en separat rapport (Rapport > Enkäter > Anonyma enkäter) och utskicken samlas i en separat tabell över utskickade enkäter (Enkäter > Meny med tre prickar > ”Visa anonyma enkäter”)

Kund – Möjlighet att sätta kommatecken efter varje e-postadress
Samarbetspartner i projekt – Möjlighet att välja flera kontaktpersoner
Samarbetspartner fristående – Möjlighet att sätta kommatecken efter varje e-postadress
Intern – Möjlighet att välja flera användare som ska besvara enkäten

Du har väl inte missat att ställa in dina GDPR-inställningar i WorkCloud?

Anonymisering, personsökning, säker identifiering och säkra uppgifter – klicka nedan för att läsa mer om hur du ställer in de olika funktionerna i WorkCloud. 

Önskar du instruktioner för WorkCloud?

Ta en titt i vår WorkCloud-manual för att se om du hittar de instruktioner som du söker.

Observera att manualen för närvarande är under uppbyggnad.

Kontakta oss

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.

bli-uppringd-popup-iphone

Bli uppringd