WorkCloud

Kundkontakt

I Kundkontakt modulen kan du lägga in all info när du har haft kontakt med en kund och kommit överens om något eller gjort ett kundbesök som du vill logga.

Låt inget ramla mellan stolarna

Förbättrad kundservice

WorkCloud

Exempel på funktioner i modulen

Psst, du kan klicka på + för att läsa mer

Håll koll på kundkontakter

Registrera kundkontakt

Modulen kundkontakt passar utmärkt när du exempelvis har haft kontakt med en kund via telefon eller e-post och du har inget pågående ärendet eller projekt med kunden men du vill ändå skapa en notering om kontakten för att hålla koll på vad ni har kommit överens om eller om du gör ett kundbesök och vill notera det. På så sätt kan du hålla kolla på vad du/dina kollegor har kommit överens om med kunden via en knapptryckning.

Håll koll på kundkontakter

Registrera kundkontakt

Typ av kontakt

Kategorier & underkategorier

Typ av kontakt

Kategorier & underkategorier

Du kan skapa egna kategorier och underkategorier som du kan välja mellan i samband med registrering av ny kundkontakt. Exempel på kategorier kan vara "kundbesök", "E-post", "Telefon" eller "Felsökning". Exempel på underkategorier kan vara när du har valt "Felsökning" och får då välja mellan följande underkategorier "Nätverk", "Skrivare". Självklart får du statistik på antal kundkontakter för respektive kategori/underkategori.

Håll koll på tiden

Nedlagd tid & fakturering

Håll koll på tiden

Nedlagd tid & fakturering

I samband med registrering av ny kundkontakt har du även möjlighet att rapportera dina nedlagda timmar för att få ihop din tidrapport samtidigt som du även får chansen att skapa en order/fakturaunderlag för den del av din nedlagda tid som ska faktureras. Självklart får du statistik på kundkontakter och fakturerar kundkontakter i både antal och procent.

Rapportera tid & skapa order
Logga kundbesöken
Förenkla kommunikation & uppföljning
Översikt över alla kundkontakter

inställning

Allmänna inställningar

Du kan välja att se hela företagets kunder eller dina egna kunder. Du kan också filtrera register på inaktiverade eller aktiva kunder, eller på prospekts och på temporära kunder.

Genom att anpassa kundkorten – med exempelvis kundtaggar för att lättare hitta olika typer av kunder – så skapar du på ett smidigt sätt ett effektivt kundregister för just er verksamhet. 

KOMMUNICERA VIA SYSTEMET

Kundkonversation

Kommunicera med kund direkt via systemet! Genom att kommunicera via exempelvis ett ärende, order eller arbetsorder så sparas konversationen och alla i ditt team kan se vad som sagts eller vad du och kunden har kommit överens om. Kunden får ett krypterat e-mail eller loggar in i kundportalen för att läsa meddelanden och kan såklart även själv svara på dessa. Att ha allt samlat på ett och samma ställe förenklar support, förkortar svarstider och ger en högre upplevd kundnöjdhet.

Inställningar

Automationsregler

Skapa egna automatiserade regler för vad som ska hända vid specifika aktiviteter och vilka notifieringar som ska triggas när. Du kan t ex se till att du alltid får en påminnelse två dagar innan en deadline i ett delprojekt eller att det skapas en notis till ansvarig kollega vid vald händelse.

WorkCloud

Generella funktioner

workcloud-handelselogg-kommentarer

generella funktioner

Händelser & interna kommentarer

I händelseloggen kan du följa olika aktiviteter och faser samtliga moduler – vad som har genomförts och när det skett. Du får en effektiv överblick av alla händelser och om du letar efter något eller vill göra en kollega uppmärksam på en del i processen så kan du skriva en kommentar och tagga personen som då får en notis om detta. 

FAQ

Beskrivning

Beskrivning

Beskrivning

Kontakta oss

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.

bli-uppringd-popup-iphone

Bli uppringd